Załącznik nr 1
do zarządzenia nr
Dyrektora WOK „Hutnik”

 

Regulamin „KINA DOBRYCH FILMÓW”

§ 1

1. Regulamin określa zasady korzystania z „Kina Dobrych Filmów” w Wyszkowie.
2. Niniejszy regulamin określa zasady realizacji usług w kinie oraz sprzedaży biletów.
3. Jego celem jest zapewnienie sprawnej obsługi widzów oraz umożliwienie
bezkonfliktowego i przyjemnego przebywania w naszym obiekcie.

§ 2

1. Bilety można nabywać wyłącznie w kasie WOK „Hutnik”. Kasa  czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 19.00, w pozostałe dni na 1 godzinę przed pierwszym, zaplanowanym w danym dniu, seansem.
2. Na projekcje filmów  w systemie 2D i 3D  obowiązują ceny biletów:
a) bilet normalny – 18,00 zł (2D), 20,00 zł (3D)
b) bilet ulgowy – 16,00 zł (2D), 18,00 zł (3D)
c) bilet grupowy (minimum 20 osób)- 14,00 zł (2D), 16,00 zł (3D)  (seanse do godz. 14.00)
d) Okulary do filmów 3D – 4 zł
3. Właściciele karty programu „Rodzina 3+” są uprawnieni do 30% zniżki wartości biletu normalnego (18,00 zł – 2D, 20,00 zł – 3D) po okazaniu karty oraz dokumentu tożsamości. ZNIŻKA NIE DOTYCZY ZAKUPU OKULARÓW.
4. Bilet ulgowy przysługuje osobom:
a) dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym po okazaniu ważnej legitymacji,
b) studentom do 26 roku życia po okazaniu ważnej legitymacji,
c) emerytom i rencistom po okazaniu legitymacji,
5. Wejścia bezpłatne na seans opiekunów grup zorganizowanych zależne są od liczby osób pozostających pod opieką jednego opiekuna:
a) przedszkola: grupa 20 podopiecznych – do 2 opiekunów.
b) szkoły podstawowe: grupa 20 podopiecznych – 1 opiekun,
c) gimnazja i szkoły średnie: grupa 15 podopiecznych – 1 opiekun,
6. Bilet ważny jest jedynie na wyznaczony na nim dzień, seans i na wyznaczoną godzinę.
7. Bilet należy zachować do ewentualnej ponownej kontroli przez cały czas trwania seansu, na jaki jest zakupiony.
8. Miejsce na sali należy zajmować zgodnie ze wskazaniami na bilecie.
9. Zarezerwowane bilety należy odebrać w kasie kina najpóźniej na 30 minut przed seansem. Nieodebrane w tym czasie bilety wracają do sprzedaży.
10. Zwrotu  zakupionego w kasie biletu do kina można dokonać najpóźniej
60 minut przed rozpoczęciem seansu na jaki został on zakupiony, okazując bilet wraz
z paragonem fiskalnym.
11.  Zwrot lub zamiana biletu możliwa jest również w przypadku odwołania lub zmiany
w repertuarze terminu seansu. Nie ma możliwości zwrotu zakupionych biletów na film po rozpoczęciu seansu.

§ 3

1. Godziny rozpoczęcia seansów podane w repertuarze, cennikach (oraz innych reklamach i ofertach) określają czas rozpoczęcia emisji bloku reklam i zwiastunów filmowych, po zakończeniu których rozpoczyna się emisja filmu.
2. Seanse wyświetlane będą bez względu na liczbę widzów.
3. Na terenie kina obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia przedmiotów niebezpiecznych (broni, środków trujących, ostrych narzędzi, materiałów łatwopalnych), spożywania alkoholu, środków odurzających oraz psychotropowych.
4. Na terenie kina obowiązuje całkowity zakaz fotografowania, filmowania oraz rejestrowania obrazu i dźwięku. (Ustawa o prawach autorskich Dz. U. 1994 Nr 43 poz. 170 z dnia 04.02.1994 r.) DZIAŁANIA TAKIE SĄ NIELEGALNE I BĘDĄ ZGŁASZANE NA POLICJĘ.
5. Osoby uczestniczące w seansie filmowym zobowiązane są do wyłączenia na czas jego trwania telefonów komórkowych oraz innych urządzeń emitujących światło lub dźwięk.
6. Na całym terenie kina obowiązuje całkowity zakaz palenia i korzystania z papierosów elektronicznych oraz urządzeń i przedmiotów o tej samej lub zbliżonej funkcji lub działaniu.
7. Osoby pod wpływem alkoholu lub środków odurzających nie będą wpuszczane do kina.

§ 4

1. Pracownik obsługi kina ma prawo wyprosić klienta, który nie posiada przy sobie ważnego biletu lub narusza zasady określone niniejszym regulaminem.
2. Za rzeczy pozostawione na sali, ośrodek nie ponosi odpowiedzialności.
3. Wszelkie zniszczenia lub dokonane uszkodzenia będą zgłaszane na Policję.

§ 5

1. Skargi dotyczące usług świadczonych w „Kinie Dobrych Filmów” należy zgłaszać do pracownika obecnego w tym czasie w ośrodku.
2. Zakup biletu jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przestrzeganie niniejszego regulaminu.
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2014 roku.